Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế, Quản lý công, Quản trị kinh doanh 2016

Thứ Ba, ngày 18 tháng 10 năm 2016

Liên thông, văn bằng 2 đại học ngành Luật kinh tế 2016

Thứ Ba, ngày 11 tháng 10 năm 2016

Liên thông, văn bằng 2 đại học ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp 2016

Liên thông, văn bằng 2 ngành kế toán 2016

Liên thông, văn bằng 2 ngành quản trị kinh doanh 2016

Liên thông, văn bằng 2 đại học ngành tài chính ngân hàng 2016