Lịch thi tiếng anh B1, B2 khung Châu Âu tại TP.Vũng Tàu 08/2016

Thứ Hai, ngày 20 tháng 6 năm 2016

Giới thiệu Ngoại Ngữ A2, B1, B2, C1 khung tham chiếu Châu Âu

Chứng chỉ Tiếng Anh A2, B1, B2, C1 Đại học Sư Phạm TP.HCM

Học sinh dễ dàng học liên thông

Thứ Sáu, ngày 17 tháng 6 năm 2016